آدرس شورای اسلامی شهر اسدآباد:

خیابان سپاه پاسداران، بالاتر از سپاه ناحیه اسدآباد، جنب سازمان آتش نشانی.

 

تلفن دفتر:

۰۸۱۳۳۱۳۳۰۱۶

۰۸۱۳۳۱۳۳۰۱۸